Safar…

 

 

ये सफ़र है
Tatto से तिलक तक का

डेटॉल स्नान से गंगा स्नान तक का

शून्य से संगीत तक का

सिग्रेट पीने से मुरली पीने तक का

सबको जानने से खुद को जानने तक का

मोह से बैराग तक का

Yeh safar hai..

Tattoo se Tilak tak ka…

Ganga snaan se Dettol snana tak ka…
Cigarette peeney se murli peenay tak ka..
Whisky peenay se amrit peenay tak ka…
Shunay se sangeet tak ka..
Bhay se nirbhay tak ka..
Ahankar ke andhkar se gyan ke prakash tak ka..
Moh se bairag tak ka..
Dar se be parvah hone tak ka..

Behoshi se hosh ka..